Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

“Política de qualitat”

La norma certificable ISO 9001 dóna unes pautes d'actuació per aconseguir l'assegurament de la qualitat, tenint en compte diferents aspectes com l'orientació a processos, la satisfacció del client, la millora contínua i la formació personal.

missio

MISSIÓ

L’E.T.P. XAVIER recull el compromís que la Institució Xaveriana té, des de la seva fundació, de formació de la dona treballadora, extensiva més endavant a tota la joventut més desfavorida. Dins la nostra oferta educativa prioritzem una educació no elitista ni discriminatòria que permeti els joves accedir a estudis superiors i al món laboral. Ens proposem potenciar la seva formació integral i transmetre els valors cristians tot respectant la llibertat individual de l’alumne.

Afegim a la formació acadèmica i professionalitzadora dels alumnes altres instruments que ens ajuden a completar la seva formació humana: l’Acció Tutorial, el Programa Cultural i l’Animació Cristiana.

El nostre model d’escola respon a un estil democràtic, participatiu, plural i integrador, al servei de la societat on s’insereix tot i adaptant els continus canvis.

 

visio

VISIÓ 

A partir del marc de referència del nostre Projecte Educatiu, pretenem:

 • Ajudar a aconseguir una societat més justa, amb individus que siguin capaços de créixer interiorment i , en conseqüència,, evolucionar cap a valors transcendents.
 • Ser un centre de secundària postobligatòria que faciliti tant als alumnes de Formació Professional com als de Batxillerat una formació de qualitat, garantint l’adequada preparació per accedir al món laboral o a estudis superiors, assegurant-los les competències lingüístiques i tecnològiques adequades al moment actual i obrint-los perspectives de progrés intel·lectual i laboral, en oferir-los la possibilitat de seguir itineraris formatius diversos.
 • Transmetre un estil d’escola actual tot incorporant a la formació reglada nous recursos que potenciïn la mobilitat en el marc europeu, la innovació de projectes educatius i el foment de l’emprenedoria.

 

valors

VALORS

 • Interiorització: respectem el ritme de creixement i maduració de l’alumne, afavorint el desenvolupament harmònic de la seva personalitat i el seu creixement interior..
 • Socialització: fent ús de la dimensió social del procés educatiu potenciant el desenvolupament d’actituds de justícia, convivència, respecte, diàleg i cooperació.
 • Estimulació de la activitat i la creativitat per tal d’afavorir la descoberta i desenvolupament de capacitats pròpies i la pràctica de destreses.
 • Foment de la responsabilitat, la constància, la serietat i el rigor de la tasca ben feta procurant la adquisició de hàbits d’ordre i disciplina.
 • Atenció especial a la relació personal i directa amb l’alumne en l’acció tutorial
 • Com a resposta al que ens encomana la nostra missió i visió la Direcció de l’Escola es compromet a establir la Política de Qualitat, a garantir l’acompliment dels requisits legals que hi apliquin i comunicar-la a tota la comunitat educativa.

 

Vetllant per:

 • Motivar i implicar progressivament el personal del Centre en el Projecte de Qualitat.
 • Facilitar els recursos necessaris per tal d’aconseguir-ho.
 • Establir els mecanismes per a l’avaluació continuada del sistema i la seva actualització
 • La millora continuada i la innovació del nostre servei educatiu.
 • Aconseguir l’eficiència de la nostra organització.

 

Documents adjunts:

 • Assessorament i Reconeixement
 • Fons social europeu
 • Rusesl
 • Xarxa Empresa - Assessorament FP -
 • Iso
 • FP Dual departament
 • Escoles Cristianes de Catalunya
 • Programa SeFed
 • Xarxa Emprenedoria
 • Erasmus
 • Fundació Bertelsmann
 • Port Innova
 • Empresa escola
 • Innova FP
 • Ministerio Educación y Deporte